Canolfan Thomas Telford – Cau Dros Dro

Defnyddir Canolfan Thomas Telford ym Mhorthaethwy gan nifer o grwpiau cymunedol ar gyfer dosbarthiadau, digwyddiadau a.y.y.b. O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 rydym wedi penderfynu canslo pob defnydd o’r Ganolfan gan grwpiau cymunedol am y tro. I weld os oes unrhyw drefniant gwahanol a fuasech gystal â chysylltu gyda’ch trefnwyr unigol. Ni fydd Arddangosfa’r Pontydd yn agor ar yr 8ed o Ebrill fel y trefnwyd yn wreiddiol.

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa’n ynglŷn â’r defnydd o’r Ganolfan a’r Arddangosfa ac yn gwneud datganiad pellach o bryd i’w gilydd.

Share this - Rhanwch hyn: