Staff

Mae gan Treftadaeth Menai aelod staff rhan amser sy’n cynorthwyo gyda rhedeg yr ymddiriedolaeth. Mae ein Rheolwr Swyddfa, Fiona Warburton yn y swyddfa Dydd Mercher 08.30-5.30. 

e-bôst : gwyb@TreftadaethMenai.org.uk
ffôn : 01248 715046

Maent yn :

  • Ateb unrhyw gwestiynnau
  • Pasio negeseuon a gwybodaeth i aeolodau eraill o Treftadaeth Menai
  • Trefnu’r rota ar gyfer oriau agor swyddogol yr Arddangosfa
  • Trefnu a thrafod gyda’n gwirfoddolwyr ynglŷn â gwahanol agweddau o redeg Treftadaeth Menai
  • Derbyn trefniadau gan grwpiau a mudiadau sydd angen defnyddio’r Neuadd neu drefnu teithiau
  • Rheoli defnydd y Neuadd, yn gyffredinol.
  • Cynnig cymorth gweinyddol cyffredinol ple bynnag a phan bynnag fo’r angen
  • Rheoli cyllidebau a materion ariannol
Share this - Rhanwch hyn: