Cyllid

Mae Treftadaeth Menai yn elusen gofrestredig sy’n dibynnu’n llwyr ar haelioni ein noddwyr a chyrff cyflenwi grantiau sy’n cynnwys y canlynol :

HLF-wICEmenter-logoYmddiriedolaeth Elusennol Ynys MônRDPCyllidwyd y prosiect hwn yn rhannol drwy Gynllun Datblygu Gwledig I Gymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
996506_394662107310377_364093213_nwefo logo
Mae Cyfenter yn brosiect sy’n cael ei weinyddu gan Menter Môn a’i gyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd a Cyngor Sir [Conwy/Dinbych/Gwynedd/Ynys Môn], mae’n cynnig buddsoddiad i ddatblygiad Mentrau Cymdeithasol yng Ngogledd Orllewin Cymru.
 
ICE WalesPrintAngleseyLogo MedrwnMonAwards for AllFed logoLadyNeville
Mott MacdonaldSpencer GroupGriffiths
Share this - Rhanwch hyn: