Gwirfoddoli

Mae Treftadaeth Menai yn amgueddfa annibynnol sy’n cael ei weithredu gan dîm o wirffoddolwyr. Heb y gwirfoddolwyr yma ni fuasai’r casgliad, na’r arddangosfa, dim teithiau na darlithoedd na digwyddiadau yn bodoli na chymryd lle.

Mae grwp bychan o ymddiriedolwyr gwirfoddol yn gyfrifol am weinyddu’r gymdeithas ynghyd a datblygu’r amgueddfa ac adeiladau eraill a threfnu’r gweithgareddau.

Mae gwirfoddolwyr eraill yn rhoi o’i hamser i

 • gofrestru a rheoli’r Casgliad, gofalu am y lluniau a’r ffotograffiaeth a ‘r celfi.
 • Ysgrifennu erthyglau ar gyfer papurau newyddion lleol i hyrwyddo gwaith y gymdeithas ac adrodd hanesion yn gysylltiedig a’r prosiect
 • Wneud gwaith ymchwil i mewn i’r bobl a’r celfi sy’n gysylltiedig a’r Casgliad.
 • Arddangos eitemau o fewn y Casgliad.

hefyd i gynnig cymorth gyda

 • phresenoldeb yn nerbynfa’r Arddangosfa
 • chyflenwi tȇ a choffi i ymwelwyr i’r Ganolfan
 • bod yn Dywyswyr, siarad gyda pobl, gofyn a chofnodi ffeithiau
 • cyhoeddusrwydd
 • cyflwyniadau dwy-ieithog
 • ymweliadau grwpiau
 • teithiau cerdded

Hoffech chi fod yn rhan o’r tîm yma ? Drwy drefniant yn unig bydd eich amser tuag at y prosiect ac mae’n gyfle arbennig i ddatblygu sgiliau newydd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.

Share this - Rhanwch hyn: