Teithiau Tywysedig

Dewch ar daith gerdded tywysedig ar hyd lannau’r Fenai i ymweld â’r Dref a’r pontydd arloesol hanesyddol yma.

  • Bydd teithiau ar gael (drwy drefniant, isafswm o pedwar o bobl) drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg drwy gydol y flwyddyn ar gyfer grwpiau a gallwn ganolbwyntio ar ddiddordebau penodol. Cysylltwch â ni i drefnu neu drafod ymhellach.
  • Bydd y gost yn lleiafrif o £12 i fyny i bedwar o bobol, neu £30 i grwpiau mwy i fyny i 12. Elusen yw Treftadaeth y Fenai a bydd pob elw yn mynd tuag at y gwaith o gadw’n treftadaeth a traddodi stori ardal Porthaethwy.
  • Dewch gyda ni i ddysgu am hanes y ddwy bont, tref hanesyddol Porthaethwy, y bywyd gwyllt tanfor o dan y Fenai, y Seintiau, y Porthmyn a’r Ysgraffwyr.

 

Walking under the Menai Bridge
Cerdded o dan Bont Menai
Share this - Rhanwch hyn: