Teithiau Tywysedig

Dewch ar daith gerdded tywysedig ar hyd lannau’r Fenai i ymweld â’r Dref a’r pontydd arloesol hanesyddol yma.

  • Bydd teithiau ar gael (drwy drefniant, isafswm o pedwar o bobl) drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg drwy gydol y flwyddyn ar gyfer grwpiau a gallwn ganolbwyntio ar ddiddordebau penodol. Cysylltwch â ni i drefnu neu drafod ymhellach.
  • Pris : £5.00 i bob oedolyn yn cynnwys 3 plentyn gyda pob oedolyn ac yn gynnwysiedig yn y pris mae mynediad i’r Arddangosfa yn ystod oriau agor.
  • Dewch gyda ni i ddysgu am hanes y ddwy bont, tref hanesyddol Porthaethwy, y bywyd gwyllt tanfor o dan y Fenai, y Seintiau, y Porthmyn a’r Ysgraffwyr.

 

Walking under the Menai Bridge
Cerdded o dan Bont Menai
Share this - Rhanwch hyn: