Amseroedd Agor

Canolfan Thomas Telford – Amseroedd Agor Arferol yr Arddangosfa

Fel y gallwn reoli nifer yr ymwelwyr a fusech gystal â threfnu eich amser i ymweld ar Eventbrite.

Ar agor Dydd Mercher a Dydd Iau, rhwng Y Pasg a Diwedd Hydref, 10: 00-17: 00 awr.

PRIS MYNEDIAD £3.00 i oedolion, plant o dan 16eg oed YN CAEL MYNEDIAD AM DDIM

Ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn

  • gall trefnu teithiau i 10 o bobl neu fwy
  • bydd digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal yn ymwneud a’r celfi ac eitemau o fewn ein casgliad
  • bydd cyfres o ddarlithoedd yn cael eu cynnal
  • bydd teithiau cerdded tywysedig yn cael eu cynnig / cynnal
  • bydd cymorth ar gael gan aelodau gwybodus y tîm
  • bydd gwaith ymchwil yn parhau ar y bobl, yr ardal a’r eitemau o fewn ac ynghlwm a’r Arddangosfa

Cysylltwch gyda unrhyw gwestiwn neu i drefnu.

Share this - Rhanwch hyn: