Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol Ymddiriedolaeth Treftadaeth Menai.

Yn agored i bawb, dewch i glywed beth sydd wedi bod yn digwydd y llynedd, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, cyfarfod rhai pobl newydd a dal i fyny gyda rhai wynebau cyfarwydd (yn ogystal â’r busnes o benodi Ymddiriedolwyr newydd).

7pm, 19fed Mehefin, Canolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy LL59 5EA.

Gobeithiwn eich gweld yno.

Share this - Rhanwch hyn: