Gwirfoddolwyr

Mae Treftadaeth Menai yn bodoli ac yn cael ei weithredu ar y cyfryw, gan wirfoddolwyr. Mae’r tîm llawn brwdfrydedd yma yn gyfrifol am nifer o agweddau fel y ganlyn.

Mae’r tîm bychan o wirfoddlowyr derbyn yn galluogi’r arddangosfa fod ar agor, yn gyfrifol am baratoi lluniaeth ysgafn a sgwrsio gyda ymwelwyr i’r Ganolfan. Maent hefyd yn gyfrifol am fod yn dywyswyr ar y teithiau cerdded addysgol.

Mae’r tîm sy’n cynnal y Casgliad yn canolbwyntio ar rheolaeth a datblygiad y Casgliad a’r holl ddogfennau a gwrthrychau ynghŷd â Phanel y Casgliad.

Mae gwirfoddolwyr eraill hefyd yn cynnig cymorth ymarferol mewn gwahanol ffyrdd i alluogi’r gymdeithas i gynnig yr ystod eang o weithgareddau sy’n cael eu cyflawni.

Os hoffech chi wirfoddoli mewn unrhyw ffordd, yna os gwelwch yn dda, cysylltwch.

Share this - Rhanwch hyn: