Yr YmddiriedolwyrJohn Cole
Cefais fy nwyn i fyny yng Nghasnewydd, De Cymru ac astudiais Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Ddinesig Manceinion. Bum yn rheoli llyfrgelloedd yng Nghasnewydd cyn symud i Rochdale, ger Manceinion lle bum yn gyfrifol am redeg y gwasanaeth archifau lleol. Yr oeddwn hefyd yn gyfrifol am redeg y gwasanaethau diwylliannol a thwristiaeth yn Rochdale pan agorwyd yr amgueddfa ac oriel ddarluniau  newydd a noddwyd gan y Loteri ac a agorwyd ym 2001. ‘Rwyf wedi ysgrifennu amryw o lyfrau gan gynnwys Conflict and Co-operation, Down Poorhouse Lane a Suspicious Deaths in Rochdale (!) a cynhyrchais nifer o ffilmiau a fidios hanesyddol eu naws cyn symud i Ynys Môn gyda’m gwraig, Sue. Ers hynny yr wyf wedi bod yn gysylltiedig â archifau cymunedol ac ymunais â Threftadaeth y Fenai yn 2015. Mae fy niddordebau yn cynnwys ymchwilio hanesyddol, cerdded, jas a llyfrau comic Americanaidd.    

Kerry Evans


David HallDavid Hall
‘Rwyf yn berson graddedig mewn Peirianneg Sifil ag Adeiladol o Brifysgol Sheffield, ac yn beiriannwr sifil siartredig. ‘Rwyf wedi treulio gydol fy mywyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol; y 25 blwyddyn gyntaf yn dylunio a rheoli priffyrdd yng Nghymru a Lloegr, ac wedyn, am gyfnod byr fel peiriannwr trefol. Am y 12 mlynedd diwethaf, ‘rwyf wedi bod yn gweithio’n rhan amser ar weithgareddau Amddiffynfeydd Arfordirol.
Cefais fy nghyflwyno i Ynys Môn ar ddiwedd y 60au gan fy mriod, dynes o’r ynys, ac mae fy edmygedd a ddiddordeb yn y pontydd wedi tyfu ers hyny. ‘Rwyf wedi hwylio a rasio ar yr Afon Menai am y 15 mlynedd diwethaf, a symudais i fyw ar yr ynys yn 2010.

Gareth Jones
‘Rwyf yn beiriannydd sifil siartedig gyda gradd mewn Peirianneg Sifil, yn enediogol o Ben Llŷn ond yn byw ym Mangor ers 34 mlynedd. Mae fy nghefndir yn y diwydiant dŵr yn benodol ond mae gennyf brofiad mewn strwythurau a phriffyrdd yn ogystal. Bum yn gweithio am bron i 40 mlynedd ar gynlluniau amrywiol yn Lloegr a’r Alban ond yn fwyaf yng Ngogledd Cymru. Ers i mi ymddeol mae fy mywyd yn brysur gyda dyletswyddau bod yn daid a gweithgareddau gwirfoddol eraill. Ymunais ag Ymddiriedolaeth Y Fenai fel gwirfoddolwr ac wedyn ymddiriedolwr gan fy mod yn edmygydd mawr o beiriannwyr fel Telford a Stephenson a’r gwaith arloesol a wnaethant mewn oes heb y dechnoleg sydd gennym ni heddiw. ‘Roeddwn hefyd yn awyddus i greu ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth yr ydym mor ffodus i fod yn rhan ohoni yn yr ardal yma.

Aaron Osborne-Taylor


Jenny Porter


Benji Poulton

Share this - Rhanwch hyn: