Amwynderau Lleol

O fewn ardal daearyddol Porthaethwy mae nifer o atyniadau a chyfleusterau twristiaeth gan gynnwys llwybr yr arfordir, cilfachau hard a distaw yn ogystal â atyniadau hanesyddol a hwyliog i’r plant. Mae hefyd digonnedd ac amrywiaeth eang o lefydd i aros ar gyfer pocedi pawb.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar y gwefanau yma :

Discover Anglesey Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn

1509718_669168743139640_320883351_n Canolfan Wybodaeth Twristiaeth Môn

Share this - Rhanwch hyn: