Treftadaeth Menai a’r Rhyfel Mawr

cefnogwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri

    • HLF-wProsiect gymunedol sy’n astudio ac edrych ar effaith y Rhyfel Mawr ar bobl Porthaethwy –
    • Gan weithio gyda grwpiau a mudiadau lleol yn ogystal ag unigolion i wneud ymchwil gyda adnoddau megis lluniau, erthyglau o bapurau newydd, enwau oddi ar gofgolofnau ac adnoddau cyffelyb.
    • Bydd gwasanaethau lleol megis Adran Archifau’r Cyngor Sir, Cronfa Archeolegol Gwynedd; Ken Davies (Gwefeistr Gwefan Penmon) ; Gerwyn James (awdur Y Rhwyd); Llyfrgell Porthaethwy; Bob Daimond (pontydd Menai); Cymdeithas Ddinesig Porthaethwy a disgynyddion rhai o’r milwyr hefyd yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyfranniadau.
    • Yn ystod mis Awst bydd cyfres o Sgwrs a Cherdded ac arddangosfeydd dros dro yng Nghanolfan Telford ac adeiladau eraill o fewn y plwyf.
    • Mae’r prosiect yn cael ei gychwyn ar yr 11eg o Ebrill 2014 rhwng 1000 – 1200.
Share this - Rhanwch hyn: