Llogi Canolfan Telford

Canolfan Telford

Mae Canolfan Thomas Telford ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn ar gyfer achlysuron a gweithgareddau cymunedol. Mae’n adeilad hanesyddol – yn Ysgol Genedlaethol a adeiladwyd yn wreiddiol yn 1854 ac sydd wedi ei hadnewyddu’n ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r Neuadd

  • ar gael i’w llogi gan grwpiau lleol
  • yn cael ei defyddio ar gyfer darlithoedd
  • yn gartref i Arddangosfa’r Pontydd pan yn agored i’r cyhoedd

Oddi fewn yr adeilad mae

  • cegin fodern
  • sustem sain a thaflunydd
  • gwres canolog
  • byrddau a chadeiriau
  • toiledau

Mae grisiau yn arwain i fyny at fynedfa’r adeilad ond mae modd myned i’r adeilad mewn cadair olwyn o’r cefn.

Am fwy o fanylion neu i logi’r Neuadd, cysylltwch a Swyddfa Treftadaeth Menai.

Share this - Rhanwch hyn: