Mae Treftadaeth Menai yn recriwtio

Mae Treftadaeth Menai (amgueddfa awdurdodedig ac elusen wedi ei lleoli ym Mhorthaethwy) yn recriwtio.

Swydd:               Rhelowr Canolfan
Lleoliad:              Canolfan Thomas Telford, Porthaethwy
Oriau gwaith:      Rhan amser amrywiol, 52 awr y mis ar gyfartaledd (i’w adolygu)
Cyflog:                £11.50 yr awr (i’w adolygu)

Amlunelliad byr o’r cyfrifoldebau:-

  • Rheoli a gweinyddu dyddiadur ac archebau’r Ganolfan
  • Rheoli adeilad CTT gan gynnwys Arddangosfa Treftadaeth Menai a’r defnyddwyr a chysylltu  rhwng yr Ymddiriedolwyr a’r gwirfoddolwyr
  • Cadeirio a mynychu cyfarfodydd perthnasol, a chadw cofnodion fel bo angen
  • Cysylltu â chyrff allanol

Bydd y gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol iawn

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais cysylltwch ar info@menaiheritage.org.uk.

Dyddiad cau:          Dydd Gwener, 11 Chwefror 2022

Share this - Rhanwch hyn: