Dewch yn Wirfoddolwr gyda Treftadaeth Menai

Ydych chi’n ystyried cyfleoedd i wirfoddoli? Mae Treftadaeth Menai (sydd yn amgueddfa ac elusen cydnabyddedig) yn chwilio am wirfoddolwyr. Yr ydym yn chwilio yn benodol am rhywun sydd gyda phrofiad o Sage i ofalu am ein cyllid, ond mae digon o gyfleoedd mewn meysydd eraill fel:-

  • gweithio yn yr amgueddfa sydd yn ymwneud â’r ddwy bont tros y Fenai yn ogystal â’r ardal leol
  • gofalu am ein casglaid eang o greiriau a dogfennau
  • cynnal gweithdai ar y pontydd ar gyfer ysgolion
  • trefnu a cymeryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol i ddathlu’n treftadaeth leol
  • arwain teithiau cerdded o gwmpas y ddwy bont
  • datblygu arddangosfeydd newydd ar gyfer yr amgueddfa
  • bod yn ymddiriedolwr i helpu llywodraethu’r elusen ac arwain gwahanol weithgareddau

Cysylltwch ar info@menaiheritage.og.uk neu 01248 715046

Share this - Rhanwch hyn: