Apwyntiad Ymgynghorwr Datblygiad Amgueddfa

Brîff

Mae cyfle cyffrous wedi codi gydag Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Porthaethwy sy’n ceisio cyflogi Ymgynghorydd llawrydd profiadol i gynorthwyo’r Ymddiriedolwyr gyda Chynllun Busnes ar gyfer eu Amgueddfa achrededig sydd wedi’i lleoli ar hyn o bryd yng Nghanolfan Thomas Telford ym Mhont Menai. Cyfeiriwch at y brîff i ddysgu mwy am gynlluniau cyffrous MBCHT i weld a allech chi wneud gwahaniaeth.

Am unrhyw wybodaeth bellach, e-bostiwch niajonesanglesey@gmail.com

Share this - Rhanwch hyn: