Taith Llewod Pont Britannia – 28 Medi 2019

Beth am fynd am dro gyda Treftadaeth Menai i weld Llewod Pont Britannia!

Ar un adeg ‘roedd y llewod i’w gweld bob ochor i’r ddwy fynedfa at Bont Britannia ond erbyn hyn maent o’r golwg oddi tan dec y ffordd.

Bydd ein harweinwyr profiadol yn arwain teithiau cerdded oddi tan y Bont lle gallwch werthfawrogi’r orchest wych yma yn ogystal a gweld y llewod. Cewch ddysgu am hanes y bont a sut yr adeiladwyd hi yn ogystal a chael gwybodaeth gyffredinol am y Fenai.

YN DDI DÂL. Rhaid archebu lle – mae lle yn brin; dewiswch o 10:30 or 14:30.  info@menaiheritage.org.uk or 01248 715046.

Digwyddiad Drws Agored CADW

Share this - Rhanwch hyn: