Cefnogwch Treftadaeth Menai

  ‘Rrwyf yn hapus i gofrestru fy nghefnogaeth i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Menai yn eu hymdrech i symud Casgliad yr Amgueddfa a digwyddiadau Cymunedol i Lanfa’r Tywysog – y safle newydd wrth y dŵr ym Mhorthaethwy.

  Bydd y Ganolfan yn darparu lleoliad ar gyfer pob tywydd i bobol leol ac ymwelwyr – sydd yn adrodd hanes y bobol a greodd y lle sydd mor gyfarwydd i ni erbyn hyn. Bydd yn gaffaeliad i’r ardal.

  Enw (angenrheidiol)

  Cyfeiriad (angenrheidiol)

  E bost (angenrheidiol)

  Ffôn

  Byddaf yn fodlon helpu gyda :

  hybucyhoeddusrwyddoriau agor i’r cyhoedd

  ymchwilariannugofalu am y casgliad

  arddangosfeydd tros drogweithdai ysgolion

  digwyddiadau cymunedolteithiau cerdded

  Eich sylwadau

  Sylwch na wnawn ranu’ch manylion cyswllt i unrhyw bwrpas heblaw i gefnogi’r prosiect. Os hoffech gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf ynglyn â’r gweithgareddau yn Nhreftadaeth Menai cysylltwch â’n rhestr bost, neu dilynwch ni ar Facebook neu Twitter accounts.

  Sylwer. Elusen ydym sydd yn ddibynnol ar lawer o unigolion a sefydliadau hael am gymorth ariannol. Os hoffech roi cyfraniad ariannol i’r prosiect, buasem yn ddiolchgar pe baech yn cael golwg ar ein dalen gyfranu.

  Share this - Rhanwch hyn: