Y Pier – Ddoe a Heddiw – 10 & 14 Mai

Dydd Mercher 10 Mai, 6:00yh – 7:30yh & Dydd Sul 14 Mai, 2:00yh – 4:00yh
Canolfan Telford, Ffordd Mona

  • Ydych chi’n cofio’r Pier?  Cyngherddau, ffilmiau, peiriannau ceiniog, tripiau ar Y Fenai, sleifio i mewn heb dalu?
  • Dewch i rannu’ch atgofion
  • Ydych chi’n gwybod beth sy’n digwydd yng Nglanfa’r Tywysog heddiw?
  • Dewch i weld y cynlluniau ar gyfer symud yr amgueddfa i’r hen warws?
  • Be ydy’ch barn chi? – Sut byddech chi’n dymuno i’r lle gael ei ddefnyddio?
Share this - Rhanwch hyn:

Comments are closed.