Croeso i Treftadaeth Menai!

info heading

info content

Prosiect cymunedol yw Treftadaeth Menai sy’n dathlu ein dwy bont byd enwog; Pont Grog y Fenai, a adeiladwyd gan Thomas Telford a Phont Britannia a adeiladwyd gan Robert Stephenson. Yn ein amgueddfa awdurdodedig, arddangoswn luniadau a chelfi amrywiol, ffilmiau a holiaduron yn ogystal â thywyswyr cymwys a phrofiadol. Beth am fynd ar grwydr o dan Pont Grog y Fenai neu ymweld a’r ddau lew ar Bont Britannia ? Adeiladwch eich pontydd eich hun a phrofwch eich gwybodaeth.

Britannia Tubular Bridge
Pont Britannia

Ar dudalennau’r wefan yma, cewch hyd i wybodaeth am y

  • Ÿ  Arddangosfa yng Nghanolfan Thomas Telford
  • Ÿ  Teithiau Cerdded
  • Ÿ  Sgyrsiau a chyflwyniadau
  • Ÿ  Yr Afon Menai
  • Ÿ  Y Pontydd, eu peiriannwyr a’u crefftwyr
  • Ÿ  Datblygiad o Pier y Tywysog fel amgueddfa ger yr afon
  • Ÿ  A llawer iawn mwy

Cewch oriau o hwyl yn ymweld ac ymchwilio’r ardal arbennig yma gyda’i phontydd eiconig, y peiriannwyr arloesol, awyrgylch hudolus yr Afon Menai; y dref a glannau hanesyddol, Porthaethwy

Mae’r Arddangosfa yng Nghanolfan Telford bydd amseroedd agor yn ymddangos ar ein tudalen Amseroedd Agor. Yn ystod adegau eraill, edrychwch allan am ddigwyddiadau arbennig neu cysylltwch a’r swyddfa a gwnewch drefniadau i’ch grŵp ymweld.

MAS_small ZZ_1160044125_ERIHmembershiplogo2 vaqas_new

chartermark_2015_rgb

Share this - Rhanwch hyn: